Hong Kong Hong Kong

Thumb_HKG_20080428-083725-971.jpg
Chiu Wai Wong
(Contestant 1)
Thumb_HKG_20080428-083134-221.jpg
Yee Ka Tai
(Contestant 2)
Thumb_HKG_20080522-104819-169.jpg
Cho Ho Lam
(Contestant 3)
Thumb_HKG_20080428-044643-128.jpg
Ping Ngai Chung
(Contestant 4)
Thumb_HKG_20080428-044919-706.jpg
Cheuk Ting Li
(Contestant 5)
Thumb_HKG_20080428-081233-034.jpg
Wai Ming Tai
(Contestant 6)
Thumb_HKG_20080415-063135-625.jpg
Tat Wing Leung
(Leader)
Thumb_HKG_20080428-044047-581.jpg
Mee Lin Luk
(Deputy leader)
Thumb_HKG_20080415-065954-344.jpg
Yuk Kam Lau
(Observer A)

Results of the contestants of Hong Kong
Contestants  P1 P2 P3  P4 P5 P6  Total Award 
Chiu Wai Wong 77 1 07 0 22 Silver Medal
Yee Ka Tai 71 0 40 0 12 Honourable Mention
Cho Ho Lam 77 0 47 0 25 Silver Medal
Ping Ngai Chung 71 0 70 0 15 Bronze Medal
Cheuk Ting Li 71 0 77 0 22 Silver Medal
Wai Ming Tai 55 0 10 0 11